Bilgi Bankası

İklim değişikliği ve sağlık

Türk gıda ve içecek sektöründe su riskleri ve sürdürülebilirliği için politika önerileri

İklim değişikliği ve tarım değerlendirme raporu

Türkiye’nin iklim değişikliği uyum stratejisi ve eylem planı

İklim değişikliği eylem planı

Çevrimiçi eğitimler bilgi notu

Politika yapım araçları

Politika yapımı ve savunuculuk

Savunuculuk politika yapım çerçevesi

Anket sonuçları

Pilot bölge meslek listesi haritalaması

İklim Değişikliğinin Bilimsel Temeli ve Türkiye’ye etkileri

İletişim

İletişim

İklim Araştırmaları Derneği

Maidan İş ve Yaşam Merkezi 2118. Cadde
No:4 C Blok Ofis:42 Çankaya / Ankara

+90 312 514 63 63

id@iklim.org.tr

Afet Bilinci Derneği

Dumlupınar Mahallesi, Menderes Caddesi
17/8 03200, Afyonkarahisar

+90 535 944 35 34

bilgi@afetbilinci.org