Meslek Destek

Meslek liselerinin yerel yönetim ile ilişkilerini tesis ederek, yerel sorunların çözümüne katkı sağlamalarını sağlayacak platform!

Hakkında

Proje Hakkında

İnsan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve her geçen gün etkisi artan iklim değişikliğinin sadece yeni hastalıkların ortaya çıkmasına değil aynı zamanda bu yeni hastalıkların yayılmasına da katkı sağladığını gösteren kanıtlar bulunmakta. Aşırı hava olayları ve bunlara eşlik eden sel, kuraklık, sıcaklık dalgalanmaları ve yangınlar gibi afetler iklim değişikliğinin gezegenimiz üzerindeki etkisi arttıkça daha da olağan hale geliyor. Diğer bir ifade ile iklim değişikliği birçok olumsuz etmenin ortaya çıkmasında kolaylaştırıcı, etkilerinin çok daha çabuk yayılmasında hızlandırıcı ve çok yönlü bir kriz motorudur.

Amacımız

Hedefler

SKA'lar ile ilişki

Proje Ortakları

Faaliyetler

Proje faaliyetlerimize 1 Haziran 2021 tarihinde başladık. Öncelikli olarak İAD ve ABD temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantı sırasında proje dosyası değerlendirilmiş ve proje zaman planı gözden geçirilmiştir.

Daha Fazla Bilgi

Bilgi Bankası

Bilgi Bankası

İklim değişikliği ve sağlık

Türk gıda ve içecek sektöründe su riskleri ve sürdürülebilirliği için politika önerileri

İklim değişikliği ve tarım değerlendirme raporu

Türkiye’nin iklim değişikliği uyum stratejisi ve eylem planı

İklim değişikliği eylem planı

Çevrimiçi eğitimler bilgi notu

Politika yapım araçları

Politika yapımı ve savunuculuk

Savunuculuk politika yapım çerçevesi

Anket sonuçları

Pilot bölge meslek listesi haritalaması

İklim Değişikliğinin Bilimsel Temeli ve Türkiye’ye etkileri

İletişim

İletişim

İklim Araştırmaları Derneği

Maidan İş ve Yaşam Merkezi 2118. Cadde
No:4 C Blok Ofis:42 Çankaya / Ankara

+90 312 514 63 63

id@iklim.org.tr

Afet Bilinci Derneği

Dumlupınar Mahallesi, Menderes Caddesi
17/8 03200, Afyonkarahisar

+90 535 944 35 34

bilgi@afetbilinci.org